Forsørgelsespligt? Hvem, Hvad, Hvorfor?

Forsørgelse

Hvem er det egentlig der har forsørgelses pligten over for et barn?

og hvad indebærer det at forsørge et barn? Hvilke muligheder er der? Hvad skal du som forsørger gøre for dit barn?

Jeg har igennem tiden set, hørt og læst mange forskellige meninger og holdning til netop denne helt obligatoriske del af det at have et barn, uanset familiesammensætning, økonomi og kontakt mellem forælder og barn.

Jeg har læst rigtig mange artikler, indlæg og endda set det på tv, når den ene forældre ikke mener at den anden er med til at forsørge barnet. Jeg har hørt flere forældre mene at deres “Nye” samlever har forsørgelsespligt over for barnet pga. samlever status eller ægteskab, men helt konkret hvem har så forsørgelsespligten over barnet?

Svaret er simpelt og ligetil, det kan findes lige her på Statsforvaltningens hjemmeside: Forsørgelsespligt – Statsforvaltningen

Kort fortalt er det DIG!
Barnets mor og far har ene og alene forsørgelsespligt uanset om i bor sammen, hver for sig eller sammen med en anden. Dermed er det dig som forælder der skal sørge for at dit barn har det som det har brug for i de første 18 år af barnets liv.

Er du flyttet sammen med en anden, blevet gift med en anden har denne person dermed ikke pligt til at bidrage til dit barns forsørgelse uanset hvilke forpligtigelser i som par har over for hinanden og din nye partner kan i princippet gå sin vej imorgen uden at have noget ansvar omkring forsørgelse af dit barn. Det kan den anden forældre til modsætning ikke.

Man deler forældre op i bopælsforælder og samværsforælder.

Bopælsforælder er du når det er hos dig barnet opholder sig største delen er tiden, har postadresse og dermed er barnets primær base for alt hvad det skal bruge af støtte, omsorg, tøj, mad, institution, skole og alt det andet som er grundlæggende for at opfostre et barn i dagens danmark.

Samværsforælderen er den af jer som har børnene hver anden weekend, hveranden uge, 5 ud af 14 dage eller hvordan i nu engang har aftalt samvær med dit barn. Som samværsforælder har du de samme forsørgelsespligten som bopælsforælderen, dog er dog en del valgmuligheder i forhold til hvordan du opfylder din forsørgelsespligt:

Eksempler på opfyldelse af forsørgelsepligt som samværsforælder:

 • Betaling af børnebidrag som kan fastsættes af statsforvaltningen + samværsudgifter (Tøj, mad, transport, underholdning m.m) samt transport den ene vej i forbindelse med samværet.
 • Aftale ml. forældre om et fast beløb (“Selvbestemt Børnebidrag”) som kan være højere, lavere eller variable fra tid til anden. Her skal du dog huske at hvis aftalen ikke overholdes er der ikke meget hjælp at hente udover mulighed for fremad at få fastsat børnebidrag gennem statsforvaltningen.
 • Ved 7/7 ordning kan man vælge at have en fuld garderobe til barnet hver sted, selv afholde enhver udgift i de uger barnet er hos dig samt dele alle udgifter til forsikringer, institution m.m.

Der er mange muligheder for at sammensætte bopæl, samvær og økonomi – igen er det vigtigt at huske barnet og egen sikkerhed for at økonomien kan tale for den ene eller anden løsning, husk at sikre jeres aftale bedst muligt gennem skriftlige aftaler. Der uden tvivl ingen anden til det og lige præcis penge kan bringe selv til det bedste samarbejde i knæ og det går ud over både mor, far og barnet når samarbejdet ikke fungere.

En case som jeg har været vidne til på side linien:

 • Efter 3 års samliv fik M og F et barn tiden gik og den lille blev hurtig 1 år, M og F valgte at flytte fra hinanden.
 • M og F laver en aftale om at der hver måned bliver overført 2500 kr. fra F til M som skulle dække forsørgelsespligten.
 • Efter 2 år med denne ordning, bliver F gift med en anden, køber hus, bil og får en lille ny og M mener ikke at F bidrage nok til deres fælles barn og vælger derfor at tage kampen med F omkring beløbetsstørrelse. M er på kontanthjælp og har tidligere ikke bedt statsforvaltningen om hjælp til fastsættelse af børnebidrag, F nægter at overføre et større beløb og vælger faktisk at nedsætte beløbet til 1500 kr.
 • M henvender sig til stasforvaltningen for at få hjælp til at få F til at betale til forsørgelse, men da der ikke forlægger en skriftlig aftale underskrevet af begge parter kan statsforvaltningen ikke tvinge F til at betale andet end det som statsforvaltningen nu kan fastsætte ud fra F´s indkomst i følge de rammer som der i loven er indskrevet.

Nu sidder M og må indse at den aftale hun har lavet med F fra starten måske virkede som en god idé i virkeligheden var en dårlig beslutning. Årsagen til at den var dårlig er at M som bopælsforælder kunne have fået økonomisk hjælp gennem det offentlige, grundet økonomi og bopæls status, dermed havde hun kunne få hjælp til instituion / pasning i form af friplads, forhøjet boligstøtte, søgt om hjælp til diverse enkelt udgifter samt modtaget børnefamilieydelse (Staten) samt børnebidrag fra F. Hvilke uden tvivl ville udgører et betydeligt støre beløb end det hun modtog fra F tidligere.

Igen blot et billede ud af mange som viser hvordan forsørgelsespligt er et lille ord med stor magt – Læs mere her: Forsørgelsespligt – Statsforvaltningen

Opfylder du din forsørgelsespligt i forbindelse med din samværsaftale?

Her er noget til eftertanke, for der er i loven en mulighed for at få bortfald fra Børnebidrag, hvis du på anden måde opfylder din forsørgelsespligt. Ja det var spændende og faktisk tror jeg at der er mange i dagens danmark som helt har overset denne mulighed fordi vi alle er vokset op med at hvis du har børn som du ikke bor sammen med, så skal du betale børnepenge i 18 år.

Men tiden har ændret sig og samværsaftaler er lige så forskellige som der er forældre, mennesker og børn. de er individuelle og bør være tilpasset det enkelte barns behov for at have kontakt til begge forældre. Derfor hedder det sig fra statsforvaltningen at du kan søge og måske få tilkendt bortfald at børnebidrag hvis omstændighederne taler for at du på anden vis opfylder din forsørgelsespligt over for barnet.

Et eksempel på opfyldelse af forsørgelsespligt som grundlag for bortfald af børnebidrag kan se sådan her ud:

 • Du har samvær med dit barn / børn 6 dage ud af 14 dage.
 • Udgift i forbindelse med samvær dækker du helt af egen lomme.
 • Gaver i forbindelse med arrangementer, fødselsdage m.m som dit barn deltager i, dækkes af dig.
 • Du køber løbende ting, legetøj, tøj, sko m.m. til barnet.
 • Du dækker udgiften til eksempelvis transport, medicin, oplevelser under samværet.
 • Betaler for transport for den ene vej i forbindelse med start / slut på samvær.

Du behøver med andre ord ikke have dit barn halvdelen af tiden, men tæt på og fra statsforvaltningen er der en tommelfinger regel om at under 5 dages samvær på en 14 dags periode så kan man ikke få bortfald af børnebidrag. Over fem dagen og med forhold der ellers taler for som ovenstående så kan du søge om bortfald af børnebidrag.

Læs mere om Bortfald / Nedsættelse af Børnebidrag her: Statsforvaltningen – Bortfald / Nedsættelse af bidrag

Et kort resumé af denne tekst om forsørgelsespligt.

Du har som forælder til et barn forsørgelsespligt over for barnet.

En aftale om samvær og børnebidrag er en god ting at få lavet gennem statsforvaltningen, så i som forældre senere kan søge hjælp i statsforvaltningen hvis der opstår tvister / misforståelser omkring jeres aftale.

En anden partner, ægtefælde osv. er på intet tidspunkt dit barns forøger og har ikke ved lov forpligtigelse til at varetage barnets forsørgelse.
(Der er dog andre omstændigheder som kan påvirke dette og andre situationer, hvor en ny partner kan have “begrænset” ret til at deltage i det daglige omkring barnet)

Under bestemte omstændigheder kan der søges bortfald af børnebidrag (Børnepenge).

Jeg håber du med denne gennemgang og via de links du finder i teksten her fundet de oplysniger du søgte.

Synes du om hjemmeside og ønsker at følge med når der kommer nye indlæg, kan du smide et like på facebook: https://www.facebook.com/Detidsfar.dk/

Har du en god idé til et indlæg her på siden eller noget andet i tankerne er du mere end velkommen til at benytte kontakt formularen som du finder her: Kontakt siden

//DeltidsFar

Skriv et svar