Hvad skal forældrene være enige om?

Forældre enighed omkring barnet

Leder du efter svaret på dette magiske spørgsmål, så er det sikkert fordi i som forældre til et delebarn er uenige omkring hvilke beslutninger omkring barnet i skal være enige om.

Reglerne på dette punkt kan læses på Statsforvaltningen.dk, men i deres opstilling er der ligesom så mange andre regler plads til fortolkning og det kan uden tvivl skabe lidt usikkerhed omkring hele emnet omkring hvilke oplysninger omkring barnet der skal videregives, hvad i skal være enige om og hvad bopælsforælder / samværsforælder kan tage beslutninger om uden at spørge den anden forælder.

Det kan dog kun anbefales at snakke sammen om så meget så muligt forældre imellem.

For at finde reglerne omkring enighed, skal vi stille spørgsmålet:

Hvad betyder fælles forældremyndighed? <– Link i teksten

Uddybning i rød farve er ud fra egen undersøgelse omkring emnet, dermed bør det udelukkende tages som en vejledning da der kan være stor forskel på situationer som afgør hvordan ting kan / skal tolkes.

Så hvad skal i være enige om som forældre?

 • Værgemål
  • Hvem er dit barns værge? som udgangspunkt er det jer som forælder, men der kan være tale om en anden værge af 1000 forskellige årsager.
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
  • Pensillin til en halsbetændelse hører til daglig omsorg, dræn i øret gør ikke, medisin mod eksempelvis ADHD er også en fælles beslutning, hvor enighed er nødvendig.
 • Skolevalg, videreuddannelse
  • 6 år, indskrivning i skole. Her skal i være enige om hvilke skole, om hvorvidt barnet er klar til skole. 
 • Skolefritidsordning
  • DUS / SFO eller lignende efterskoletid pasningsordninger skal i være enige om uanset betaler.
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
  • Udlandsrejser, skiturer, bjergklatring, overnatning i det fri, karate træning, tur på gokartbanen, kørsel i privatbil uden forælder til stede osv.
  • Generelt taler man her om ting i fritiden hvor chancen for at komme galt afsted er større end ved ophold hjemme / på den lokale legeplads.
 • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne
  • Alle tanker omkring flytning permanent, tidsbestemt osv. skal være en enig beslutning.
 • Navnevalg
  • Hvad skal barnet hedde ved dåb, skal det skifte navn senere – det skal i være enige om.
  • (Bemærk barnet selv har noget at sige fra omkring 12 års alderen.)
 • Religiøse forhold
  • Dåb, konfirmation, konvation til anden tro, deltagelse i religionsbetingede aktiviteter.
 • Ægteskab
  • Barnet ægteskab indtil det 18 år eller at barnet opnår egen myndighed.
 • Pas
  • Lidt en faldgrube for mange da der er forskel i forhold til tidligere valg og mulighed for at en forælder kan få et pas til barnet med hjælp fra det offentlige.
  • Generelt kan man sige at, hvis der allerede er lavet et pas til barnet som er gyldigt. så er løbet kørt indtil en evt. fornyelse af pas for det kræver enighed.
  • Har barnet ikke et pas kræver det begge forælders underskrift, dermed kan den ene part modsætte sig.
  • Den forælder som ønsker passet har ved ueninghed mulighed for at få hjælp gennem statsforvaltningen / Retten, det kræver dog at jeres situation taler for at give lov til at få udstedt et pas uden begges samtykke.

Hvad kan Bopælsforælder tage beslutninger på egen hånd:

 • Direkte daglig omsorg
  • Lægebesøg, mad, tøj, bad, plejeprodukter (Creme, sæbe, tandpasta osv.) transport, pasning af anden person end forælder.
 • Daginstitution
  • Den daglige kommunikation, turer ud af huset (Med mindre der er tale om risikobetonet aktivitet) fridage, ferie (Med mindre der forligger andre aftaler ml. forældre)
 • Fritidsaktiviteter
  • Skal barnet gå til dans, karate fodbold eller andet, der skal dog tages højde for samværsdage, som ikke må være forhindret helt eller delvis uden enighed.
 • Flytning indenlands
  • Aalborg, Aarhus, københavn eller Rønne, Bopælsforælder kan i princippet flytte lige så meget som det er muligt, som samværsforælder kan man dog gøre indsigelse hvis en flytning helt eller delvis er en hindring for samvær og kontakt med barnet. Der skal laves en vurdering for hver sag med udgangspunkt i hvad der er bedst for barnet, ikke forældrene.
 • Skolepsykolog
  • Bopælsforælder kan tage beslutning omkring samtaler med skolepsykolog, PPR, m.fl dog skal samværsforælder underrettes og det skal helt klart anbefales at begge forældre støtte op omkring det, da det uden tvivl vil være det bedste for barnet som ved brug af skolepsykolog, PPR i en eller anden form har problemer som i som forældre bør være en del af at løse / afhjælpe.
 • Børnesagkyndig rådgivning
  • Beder samværsforælder om børnesagkyndig rådgivning til barnet, kan bopælsforælder afvise.
  • Men der vil altid være en mulighed for at statsforvaltningen eller kommunen forlanger børnesagkyndig rådgivning, hvis der foreligger bekymring omkring barnets trivsel eller andre tvivlsomme forhold der taler for igangsætning af børnesagkyndig rådgivning  

Hvad kan samværsforælder tage egne beslutninger om:

 • Afgørelser, der relaterer sig til samvær – direkte omsorg
  • Lægebesøg, mad, tøj, bad, plejeprodukter (Creme, sæbe, tandpasta osv.) transport, pasning af anden person end forælder.
 • Fritidsaktiviteter
  • Skal barnet gå til dans, karate fodbold eller andet, der skal dog tages højde for dage uden samvær, som ikke må være forhindret helt eller delvis uden enighed.

Som udgangspunkt stammer oplysninger her fra: Fælles forældremyndighed – Statsforvaltningen samt en masse fora, facebook grupper, foreningen far med flere. og er skrevet ud fra egen tolkning som er forsøgt at være så “bred” som muligt, da emnet for mig selv uden tvivl er årsag til mange små tvister med min “den anden forælder” også kaldet eks samlever og børnenes mor.

Skriv et svar