Statsforvaltningen – Samvær, Bopæl = Delebørn

Samværsaftale

Velkommen til Danmarks største ligestillings nedkæmper uden filter, de indrømmer det gerne og ifølge gældende lov på området er der intet at stille op over for overmagten. Eller er der ?

Uanset hvad der er drivmiddel bag din henvendelse til statsforvaltningen om det er dig eller den anden forældre er det vigtig at huske at tænke barnet først altid. Men som far hvor mor har bopæls retten er det op af bakke at gøre andet end at argumentere for retten til at se, sit barn, have samvær og kontakt i den udstrækning det nu kan lade sig gøre.

Alle situationer er forskellige og din kan meget vel være den ene hvor der ikke er nogen tvivl om resultatet, men du skal virkelig have styr på hvad, hvor og hvornår inden du sætter dig ind til bordet.

En kort liste over ting du skal overveje og læse op på regler om inden et møde:

Det rullende samvær:

7/7 – 8/6 – 12/2 der findes mange mange forstellige sammen sætninger og statsforvaltninger har nogle gode forslag udfra barnet synspunkt og hvad det enkelte barn “generelt” har behov for alt efter alder. Du kan finde deres takst om emnet her: http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4619 – Klik på linket Samværsguide

Ferier, Helligdage, Jul, Nytår?

Sommerferie – Der anbefales først og fremmest at lytte til barnet, dernæst er 2 -3 uger sammenhængende ferie ved større børn og ml. 4-7 dage for mindre børn set i betragtning at tilknytningen / savnet til den anden forældre ikke bliver for stort, kontakt kan hurtigt mistes og ved opstart på det rullende samvær igen, kan der opstår trygheds problemer som gør at det for barnet kan blive en ubehaglig oplevelse, på en måde kan man vel sige at det er som om Mor og Far lige er flyttet fra hinanden IGEN.

Efterårsferie / Vinterferie.

Her høre man ofte om skiftevis ferie fra år til år.

Jul / Nytår.

Igen skiftevis fra år til år, men der kan være faktorer som familie, arbejde og andet der skal tænkes ind her og sådanne ting vil være rigtig godt at få med i en aftale om samvær lavet på statsforvaltningen, så der ikke senere opstår problemer ml. mor og far som kunne være undgået.

Helligdage.

Egen mening er at disse skal følge det rullende samvær, der kan dog være for nogen helligdage som er vigtige i forbindelse med ens religion eller måske faste ferie aftaler i familien og lignende som kan være rigtig gode at få aftalt i samværsaftalen.

Din, den anden forældre og barnets fødselsdag ?

Jeg valgte at få skrevet i aftalen at jeg har ret til at have mine børn på min fødselsdag hver år, sjovt nok valgte mor ikke det og det undre mig stadig. Jeg mener det er et valg jeg har år for år om jeg vil gøre brug af og min sikkerhed for at kunne fejre dagen med alle mine kære så hvorfor ikke få det med i aftalen.

Barnets fødselsdag er straks en større mundfuld, for her spiller der mange elementer ind:

  • Kan mor og far snakke sammen.
  • Nye kærester / samlevere
  • Familien
  • med flere

Igen skal man lytte til barnet, for det er barnet der mister noget hvis ikke begge forældre er tilstede for at fejre dagen, det samme kan siges om konfirmation, dimension og andre større begivenheder som kommer i løbet af de 18 + år hvor barnet har brug for dig og den anden forældre i større og mindre grad.

Man vil aldrig kunne få alt med i aftalen og det er vigtigt at huske at en samværsaftale er lavet mellem forældrene og gjort gældende af statsforvaltningen, det er ikke en lov – det er en aftalen som i som forældre har indgået og ved at gøre det gennem statsforvaltningen kan man senere få hjælp hvis den ene ikke vil overholde de aftaler som er indgået på papir. Aftaler udover dem som bliver nedskrevet i statsforvaltningen er straks en anden sag medmindre det omhandler situationer som er vedtaget ved lov “Forældreansvarsloven – som pt. er gældende, husk der kan være bekendtgørelser om ændringer som gælder”

For lov tekst om samvær starte den del omkring kapitel 4 paragraf §14 i Forældreansvarsloven

Børnebidrag !!!

En vigtig ting at have i mente hvis du er den af forældrene som ikke har bopælsret er at du ikke skal betale børnebidrag, hvis du på anden måde menes at opfylde din forsørgelsespligt.

Hvornår skal du betale børnebidrag?

Du har dit barn mindre ind 5 dage ud af en 14 dags periode som rullende samvær, du betaler ikke til skole / institution, pasning, tøj, fritidsaktiviter osv.

Hvor har du opfyldt din forsørgelsespligt?

Eksempel!!!
Du har dit barn 6 dage eller mere på 14 dage i rullende samvær, du betaler måske til skole, institution eller lignende, køber tøj, sko, giver lommepenge m.m. Du behøver ikke nødvendigvis at betale til alt, men som udgangpunkt kan statsforvaltningen behandle en ansøgning om borfald af børnebidrag med udgangspunkt i at du forsøger dem “halvdelen af tiden” og søger for de daglige ting som de har brug for i perioder med samvær hos dig.

Betaler du børnebidrag har du ikke pligt til at betale andre udgifter, ud over de udgifter der er i forbindelse med samværet med barnet.

Du kan læse mere om det her: http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4699

Hvem har forsørgelsespligt? – Det er et emne jeg har tænkt mig at skrive om i nærmeste fremtid, da jeg selv har oplevet at den anden forældre har misforstået det lidt og jeg flere gange har set i online debatter at der faktisk er mange der er i tvivl om hvordan forsørgelsespligten helt præcist fungere når man har delebørn.

Så følg med har på Deltidsfar og har du gode idéer kan du benytte kontaktformularer i menuen eller find deltidsfar på Facebook her: https://www.facebook.com/Detidsfar.dk/ 

Skriv et svar